SME 2018 - БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС

SME 2018 - БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС

“Жижиг дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, технологи-2018” олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцогчийн БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС