"БИЗНЕСИЙН СЭРГЭЛТ" ХӨТӨЛБӨР 10'000 ЗАЛУУСЫН БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ P-MBA (Personal MBA)

"БИЗНЕСИЙН СЭРГЭЛТ" ХӨТӨЛБӨР 10'000 ЗАЛУУСЫН БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ P-MBA (Personal MBA)

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: “Бизнесийн сэргэлт” хөтөлбөрийн хүрээнд залуучуудын бизнес эрхлэлт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, бичил жижиг дунд бизнесийн хөгжлийг хурдасгах замаар ядуурлыг бууруулах, эдийн засгийн өсөлтийг хангах. Дэлгэрэнгүй >>

Та доорх үндсэн мэдээлэл хэсгийг бүрэн бөглөж дуусаад илгээсний дараа гарч ирэх Төлбөрийн мэдээллийн дагуу төлбөрөө төлснөөр таны бүртгэл баталгаажиж, таны мэйл хаягаар сургалтын мэдээлэл ирнэ.
ТӨЛБӨР ТӨЛӨГДӨӨГҮЙ БӨГЛӨСӨН МЭДЭЭЛЭЛД ХАРИУ ӨГӨХ БОЛОМЖГҮЙГ АНХААРНА УУ.