11.Оны онцлох Комплаенс, бизнесийн ёс зүйг хэрэгжүүлэгч Энтрепренер”